Forfatter: Nina Seim

Tenke og tale ut fra seg selv: Et intervju med Else Ingeborg Wiestad

PDF tilgjengelig

Feministisk filosofi er i dag en etablert gren av filosofien. Det har imidlertid ikke alltid vært sånn. Professor emerita Else Ingeborg Wiestad (se også Viestad) var den ene av de to første kvinnene som tok doktorgraden i filosofi i Norge. Hun disputerte på avhandlingen Kjønn og ideologi (Wiestad 1986). Det var en undersøkelse av kvinne- og kjønnsteoriene til Locke, Hume, Rousseau og Kant. Slik var Wiestad i tillegg den første som disputerte på et kvinnefaglig tema i filosofi Norge.

Også gjennom sin videre akademiske karriere har hun tatt opp kvinne- og kjønnsperspektiver innenfor fagfilosofien. Sammen med studenter og andre fagpersoner har hun vært pådriver for å integrere kvinneperspektiver i filosofiutdannelsen ved UiO, blant annet gjennom semesteremnet Kjønnsrolletenkning. Foruten en rekke fagartikler omkring temaet har hun blant annet utgitt boken De store hundreårsbølgene: Kjønnsdebatten gjennom tre hundre år (Wiestad 1994). Hun var dessuten med på å etablere og undervise i det tverrfaglige HF-studiet Kjønn og kultur, og startet sammen med professor Tove Pettersen opp studieemnet«Kjønn og filosofi» ved UiO i 2004.

Les mer