Forfatter: Lukian

Lukians reise i fiksjonens verden: Oversettelse av utdrag fra Lukians «Sanne fortellinger»

PDF tilgjengelig

Innledning

Filosofisk supplement har tidligere publisert et utdrag av Lukian fra Samosatas Sanne fortellinger, oversatt av Roger Bakke, i utgaven med tema «Teknologi» (Bakke 2012). Dette passet godt, siden denne teksten blir regnet som en tidlig form for science fiction. Utdraget som da ble oversatt inneholder blant annet en romferd med be­søk på Månen, Sola og Venus, stjernekrig, og utenomjor­diske vesener. Om dette faktisk skal regnes som science fiction er, som Roger Bakke påpeker i sin innledning, et omstridt spørsmål, og som vi skal se, er det et kjennetegn ved Lukians verker at de er vanskelig å sette i bås.

Les mer