Forfatter: Alexander Myklebust

Herman Tønnessen (1918-2001)

PDF tilgjengelig

I den norske filosofiske kanon er Arne Næss og Peter Wessel Zapffe sjølvskrivne namn. Herman Tønnessen blir derimot sjeldan henta fram og diskutert. Noko av grunnen kan vere at han i mesteparten av karrieren budde i Nord-Amerika, men det er nok like viktig at han arbeidde på tvers av skiljelinjer i filosofien, som på den tida var djupare enn dei er i dag. Med beina godt planta i både eksistensialisme og analytisk språkfilosofi gjorde han sitt yttarste for å unngå einkvar tendens til inngrodde tankemønster og sjølvbedrag.

Les mer

An Interview With Georges Rey

PDF tilgjengelig

While Noam Chomsky’s importance and influ­ence on contemporary philosophy is undeniable, Georges Rey, professor of philosophy at the University of Maryland, is troubled by Chomsky’s is unwillingness to accept all the implications of his own theories of language and mind. Specifically, Rey argues that Chomsky doesn’t appreciate his theories’ commitment to intentionality, or the way in which mental states are “about” things – speci­fically syllables, words, and sentences with elaborate syn­tactic structure.

Rey is currently on a Fulbright fellowship from the United States, at the Center for the Study of Mind in Nature (CSMN), writing his book Chomsky and Philosophy – Sifting the Insights from the Excess. In this interview Rey explains why he thinks Chomsky’s dismis­sal of various “mind-body” problems, particularly those surrounding intentionality, is an unnecessary excess, but that philosophers who are understandably put off by this excess shouldn’t let it get in the way of an appreciation of the deep insights a Chomskyan approach to linguistics has to offer.

Les mer

An Interview with Tim Withmarsh

PDF tilgjengelig

—————–Illustrasjon: Vilde Ung—————–

Tim Whitmarsh is A. G. Leventis Professor of Greek Culture at the University of Cambridge. He is best known for his work on the Greek literary culture of the Roman Empire, the Second Sophistic, and the ancient Greek novel. His works include many articles and monographs, the most characteristic ones being: Greek Literature and the Roman Empire: The Politics of Imitation (2001), The Second Sophistic (2005), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel (2008), Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel: Returning Romance (2011) and his forthcoming Battling the Gods: Atheism in the Ancient World. Zacharias Andreadakis is a 4th year graduate student at the University of Michigan and a visiting scholar at the University of Oslo, writing his dissertation on the ancient novel from a philosophical perspective. His research focuses primarily upon Platonism, fiction, and virtue ethics.

Den ontologiske skilnaden mellom film og teater

Eg vil med dette blogginnlegget påpeike nokre skilje mellom korleis skodespel utførast og fungerer i teater kontra film. Eg vil ta utgangspunkt i filmteoretikaren Stanley Cavell sine tankar om fotografiet sin ontologi og argumentere for at film og teater er ontologisk ulike: Medan teateret «skjer» på eit bestemt tidspunkt, i eit synleg avgrensa rom, opplevast film som ein mekanisk reproduksjon av verda. Målet med denne teksten er å syne dette gjennom skodespelaren. I byrjinga vil eg drøfte nokre generelle prinsipp som ser ut til gjelde for begge typane skodespel, for så undersøkje dei nærare kvar for seg.

Les mer