Følelser, kreativitet og fri vilje: Damasio og rasjonalitetens nevrologi