Filosofisk fredagsseminar, 8. juni 2012

Tid: 8. juni 2012, kl. 18-19.45
Sted: Huk
Tittel: Aristoteles’ ærefulle forakt
Foredragsholder: Reier Helle, ???