Filosofisk fredagsseminar, 29. mars 2019

Fredag den 29. mars skal Joanna Pollock, post.doc. i filosofi ved IFIKK (UiO), holde vårsemesterets fjerde Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter. Seminar vil bli holdt på engelsk.

Tid: 29. mars 2019, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: (Tittel kommer!)
Foredagsholder: Joanna Pollock, post.doc. i filosofi ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.