Filosofisk debatt, 24. februar 2016

–Bilde: Where from? Where to?, Hablik (1912)–

Conceptual Engineering er et nytt forskningsprosjekt ved filosofi på IFIKK. Conceptual Engineering lover mye, da målet er å undersøke hvordan diverse begrep fungerer i både dagligtalen og i den filosofiske metodologi, for dermed å luke ut defekte konseptualiseringer, uttrykk og begrep, og erstatte dem med nye, fungerende og hensiktsmessige. Dermed har prosjektet både pragmatiske og meta-konseptuelle implikasjoner. Herman Cappelen, prof. uio og St. Andrews, skal forsvare og redegjøre for prosjektet Conceptual Engineering, og post doc. Torfinn Huvenes skal være hans opponent og kritiker. Ordstyrer blir prof. Camilla Serck-Hansen.

Tid: 24. februar 2016, kl. 18.15-20
Sted: Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Conceptual Engineering
Debattanter: Herman Cappelen, professor i filosofi; Torfinn Huvenes, førsteamanuensis i filosofi; og Camilla Serck-Hansen, professor i filosofi–alle ved IFIKK, UiO