Filosofisk debatt, 9. desember 2014


I anledning utgivelsen av vårt nye nummer, som har temaet “Bevissthet”, inviterer Filosofisk supplement alle og enhver til semesterets andre filosofiske debatt, på Arne Næss’ auditorium på Georg Morgenstiernes hus. Den blir en diskusjon om panpsykisme — oppfatningen om at all fundamental materie i en eller annen forstand er bevisst — mellom Olav Gjelsvik, professor i filosofi ved UiO, og Hedda Hassel Mørch, som nylig avla doktorgrad med avhandlingen “Panpsychism and Causation: A New Argument and a Solution to the Combination Problem”. Ordstyrer er CSMN-forsker Sebastian Watzl. Etterpå går vi videre til Chateau Neuf, der vi fortsetter å feire utgivelsen.

Vi stiller med mat, ta med det du vil av drikke og kom!

Tid: 9. desember 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Panpsykisme
Debattanter: Olav Gjelsvik, professor i filosofi; og Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi–begge ved IFIKK, UiO