Feminismens spenninger: Kritikk av masteroppgave av Amund Rake Hoffart