Erfaring, språk og identitet i to verker av Adorno