En moderne brobygger mot antikkens filosofi: Et intervju med Julia Annas