Diktet som stoisk leik: Stoisk livspraksis i Olav H. Hauge si dikting