Forfatter: Patrick Jørgen Winther-Larsen

Notis om kjøp, salg, og medlemskap

————Illustrasjon: Siv Jakobsen Gran———-

De siste 14 årene har de mange utgavene av redaksjonen i Filosofisk supplement hatt gleden av at våre utgivelser har blitt distribuert rundt i landet, opprinnelig som et (bokstavelig) supplement til det litteraturvitenskapelige tidsskriftet Bøygen, deretter av Interpress, og senere Tidsam, som absorberte Interpress rundt sommeren 2015. Etter utgivelsen av «Arendt» (#3-4/2019), derimot, utløper vår kontrakt med Tidsam, og Filosofisk supplement blir derfor ikke lengre å finne på hyllene i Narvesenbutikker. Vi blir imidlertid å finne i andre utvalgte forretninger (se denne lenken). Fremtidige utgivelser som «Kant» (#5/2019) kan for øvrig enten bestilles gjennom et skjema på vår nettside filosofisksupplement.no, eller på e-post via adressen redaksjon@filosofisksupplement.no. Heldigvis er frakt gratis, og prisen på løssalg kommer ikke til å stige, men forbli på 65 kr per utgave.

Les mer

Ute nå: «Marx» (#2/2019)

——-Illustrasjon: Jenny Hjertaas Ljønes——– 

Filosofisk supplement sitt siste nummer, Marx (#2/2019), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene!

Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag:

Karl Marx (1818-1883) ble født i den tyske byen Trier og døde i London. Han studerte juss ved Universitetet i Berlin, men lente seg tidlig mot filosofi, særlig Hegel. Etter at han fullførte doktorgraden sin om Demokrits og Epiktets filosofi, fant han ikke en akademisk stilling på grunn av sine radiakale, liberale synspunkter. Marx begynte da å jobbe som journalist, og gjennom dette kom han nærme det fremvoksende, urbane proletariatet. Gjennom denne kontakten forlat han liberalismen, og utviklet han en ny filosofisk, politisk, og økonomisk, doktrine med Friedrich Engels. Resultet ble Marx’ hovedverk Kapitalen (1867-1883).

I tillegg publiserer vi umiddelbart intervjuet med Åsmund Birkeland, her på internett, tilgjengelig for alle interesserte.

Vil du kjøpe bladet? Besøk denne siden for mer informasjon.

Innhold

ON ALIENATION:
A RECONSTRUCTIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ALIENATION 
Paal Fredrik S. Kvarberg 

DET KOMMUNISTISKE MANIFEST OG UTVIKLINGEN AV KOMMUNISME SOM BEGREP 
Ivar Dillan 

EN MARX FOR VÅR TID? 
Svein Jåvold 

Intervju med Åsmund Birkeland 
MARX OM STAT OG KAPITAL 
Tormod Fjeld Lie & Martin Nyberg 

Bokomtale av «Marx and Hegel on the Dialectic between the Individual and the Social” av Sevgi Dogan 
DIALEKTIKKEN MELLOM INDIVID OG SAMFUNN 
Oscar Dybedahl 

Fra forskningsfronten 
MARX OG MENNESKERETTIGHETER 
Cathrine V. Felix 

I praksis 
MARXISME I OG MOT PSYKOLOGI 
Salman Türken 

Oversettelse ved Henrik Voldstad 
ARBEIDERKLASSENS FORHOLD I ENGLAND I 1844 
Friedrich Engels 

Utdrag fra Den leksikryptiske encyklopedi
UTOPI 

Mesterbrev 
DAG AUGUST SCHMEDLING DRAMER 

Mesterbrev 
LUDVIG FÆHN FUGLESTVEDT 

Reisebrev fra Oxford 
EN GANSKE SÅ MAGISK PLASS 
Hans Robin Solberg 

Lengde: 90 sider

Slippfest

Slippfest for Marx vil holdes på Valkyrien den 7. juni 2019, fra kl. 19.

Leder, Kant

Immanuel Kant (1724-1804) levde hele sitt liv i Königsberg-området i datidens Preussen. Han ble grundig utdannet innen naturvitenskapene og rasjonalistisk opplysningsfilosofi. Kant jobbet hardt og lenge for å få et professorat i filosofi ved universitet i Köningsberg. Deretter entret han den «kritiske fase» i sin filosofi, innledet av verket Kritikk av den rene fornuft. Her utformer Kant sin metode, transcendental idealisme, der erkjennelsens gjenstander bare kan undersøkes forsåvidt som de stemmer overens med de menneskelige fornufts- og sanseorganer. Med dette føyde Kant innsikter fra den kontinentale rasjonalistiske tradisjonen sammen med empirisme: «Tenkning uten innhold er tom, sansning uten begreper er blind».

Les mer

Filosofisk fredagsseminar, 10. mai 2019

Fredag den 10. mai skal Hilde Vinje, doktorgradskandidat i filosofi ved IFIKK (UiO), holde vårsemesterets tredje og siste Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter. Seminar vil bli holdt på norsk.

Les mer