Aisthesis – Film og filosofi: “Nånting måste gå sønder”

Torsdag 30. april inviterer vi til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Natalie Hope O’Donnell og Malene Dam kommer for å snakke om filmen “Nånting måste gå sønder” (2014). Arrangementet vil bli avholdt på engelsk, og filmen vil ha engelsk undertittel. Arrangementet er et samarbeid mellom Filosofisk supplement, Skeive Filmer / Oslo Gay & Lesbian Film Festival og Cinemateket i Oslo.

On Thursday 30 April 30, Aisthesis will host a talk by Malene Dam and Natalie Hope O’Donnell, followed by a screening of “Something must break” (“Nånting måste gå sönder”) (2014). The talk will be held in English and last about 30 minutes. The film will be screened with English subtitles.
Tid: 30. april 2015, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Nånting måste gå sønder

Foredragsholdere:

Natalie Hope O’Donnell, PhD research fellow ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; og Malene Dam, som holder en grad fra The Center for Curatorial Studies ved Bard College, New York.

Les mer

Filosofisk fredagsseminar, 6. mars 2015

I 1974 kom det ut en kort, leken artikkel skrevet av Thomas Nagel. I artikkelen på 17 sider reflekterer Nagel over hvordan det er å være en flaggermus, og hva dette har å si for spørsmålene om bevissthet og hvordan dette særdeles underfundige fenomenet best kan bli forklart … eller snarere hvordan det ikke kan bli forklart av de moderne vitenskaper. Hvorfor har det seg slik at ingen av de moderne vitenskaper er i stand til å forklare oss hvordan det er å være, for eksempel, en flaggermus? Denne lille refleksjonen på flaggermusens perspektiv viste seg å ha enorme implikasjoner for den videre debatten og diskusjonen rundt bevissthet.

Tid: 6. mars 2015, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Hvordan er det å være en flaggermus?
Foredragsholder: Dag August Schmedling Dramer, BA-student i filosofi ved IFIKK, UiO

Infomøte, 27. januar 2015

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevne filosofitidsskrift. Vi søker nå etter nye redaksjonsmedlemmer, og arrangerer i den forbindelse et åpent og uforpliktende møte for å fortelle om hva vi holder på med.

Vil du vite hva det innebærer å være en del av redaksjonen? Lurer du på hvordan vi jobber med tekster? Eller er du bare nysgjerrig på Filosofisk supplement? Møt opp på vårt infomøte!

Tid: Tirsdag 27. januar 2015, kl. 12.15

Sted: Rom 141, Georg Morgenstiernes hus

Alle studenter med interesse for filosofi er hjertelig velkomne. Det blir servert boller, brus og kaffe!

Aisthesis – Film og filosofi: “Blind”

Torsdag 11. desember er det igjen duket for Aisthesis – film og filosofi. Denne gangen kommer Drude von der Fehr, som vil foredra til Eskil Vogts «Blind» (2014).

En kvinne er blitt blind. Hun lever i en indre verden. I egenskap av å være et levende biologisk vesen skjer det en kamp i henne for å overleve. Hun kan overleve verken som biologisk vesen eller som individ i fullstendig isolasjon. Bevisstheten er et mylder av mentale bilder i form av ulike narrative tråder og aktører. Bildene forbereder henne, så hun etter hvert kan klare den utfordringen som det vil være å forholde seg til en ytre verden. Bildene er utstrekkende, seksuelle. De krever en partner. De krever en som ser.

Foredraget handler om erkjennelsesforholdet mellom kropp og verden. Erfaringen av å være i verden er sensitiv og erkjennelsesbasert og som Umberto Eco har sagt det: «Kunst holder væren i live». «Blind» illusterer hvordan det ytre og det indre bildet arbeider sammen med biologien for at livet skal kunne fortsette.

Tid: 11. desember 2014, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Blind

Foredragsholder: Drude von der Fehr, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Les mer

Filosofisk debatt, 9. desember 2014

I anledning utgivelsen av vårt nye nummer, som har temaet “Bevissthet”, inviterer Filosofisk supplement alle og enhver til semesterets andre filosofiske debatt, på Arne Næss’ auditorium på Georg Morgenstiernes hus. Den blir en diskusjon om panpsykisme — oppfatningen om at all fundamental materie i en eller annen forstand er bevisst — mellom Olav Gjelsvik, professor i filosofi ved UiO, og Hedda Hassel Mørch, som nylig avla doktorgrad med avhandlingen “Panpsychism and Causation: A New Argument and a Solution to the Combination Problem”. Ordstyrer er CSMN-forsker Sebastian Watzl. Etterpå går vi videre til Chateau Neuf, der vi fortsetter å feire utgivelsen.

Vi stiller med mat, ta med det du vil av drikke og kom!

Tid: 9. desember 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Panpsykisme
Debattanter: Olav Gjelsvik, professor i filosofi; og Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi–begge ved IFIKK, UiO

Filosofisk fredagsseminar, 21. november 2014

Spørsmålet om hvordan — og hvorvidt — eksistensen av en allmektig, allgod og allvitende Gud er forenelig med eksistensen av ondskap og lidelse i Hans skaperverk, har opptatt mennesker i tusenvis av år. Det såkalte argumentet fra ondskap tar utgangspunkt nettopp i tanken om at eksistensen av en slik Gud ikke er forenelig med eksistensen av ondskap, og regnes av mange som det beste argumentet mot Guds eksistens. Troende har på sin side fremmet mange såkalte teodicéer — forsøk på å vise hvorfor og hvordan Gud kan ha gode grunner til å tillate ondskap i Sitt skaperverk.

Jeg gir først en innføring i det ondes problem og dets betydelige rolle i filosofihistorien, samt den livlige debatten om det i vår egen tids filosofi. Deretter sier jeg noen ord om veien videre for denne debatten, og avslutter med å skissere min egen teodicé.

Tid: 21. november 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Det ondes problem
Foredragsholder: Sivert Thomas Ellingsen, BA-student i filosofi ved IFIKK, UiO

Filosofisk fredagsseminar, 19. september 2014

——Bilde: Transfigurasjonen, Rafael (1520)——
I anledning utgivelsen av vårt nyeste nummer “Apologetikk” arrangerer Filosofisk supplement det tradisjonelle Fredagsseminaret, der det i denne omgang skal snakkes om “apologetikk for allmenne sannheter” som også er navnet på en artikkel skrevet av Bjørn Are Davidsen i seneste nummer. Det skal blant annet bli tatt opp hvordan apologetikk er mer enn særkristne standpunkter, og mer om hvordan apologetikk kan fungere som redegjørelse for og forsvar av allmenne sannheter.

Tid: 19. september 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Apologetikk for allmenne sannheter
Foredragsholder: Bjørn Are Davidsen, ???

Infomøte, 9. september 2014

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevne filosofitidsskrift. Vi søker nå etter nye redaksjonsmedlemmer og ny økonomiansvarlig, og arrangerer i den forbindelse et åpent og uforpliktende møte for å fortelle om hva vi holder på med.

Vil du vite hva det innebærer å være en del av redaksjonen? Lurer du på hvordan vi jobber med tekster? Eller er du bare nysgjerrig på Filosofisk supplement?

Tid: 9. september 2014, kl. 12.15-14

Sted: Rom 206, Georg Morgenstiernes hus

Filosofisk debatt, 26. august 2014

—–Bilde: Det sixtinske kapell, Michelangelo—–

Den 26. august kl. 18.15 er det duket for filosofisk debatt! Da møtes Atle Ottesen Søvik, førsteamanuensis i systematisk teologi på Det Teologiske Menighetsfakultet, og Anders Solli Sal, master i filosofi fra UiO, i Arne Næss’ auditorium på Georg Morgenstiernes hus til en heftig diskusjon om problemstillingen: “Finnes det en Gud?”

Vi stiller med snacks og bakervarer, ta med det du vil drikke og kom!

Tid: 26. august 2014, kl. 18.15-20
Sted: Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Finnes Gud?
Debattanter: Atle Ottesen Søvik, førsteamanuensis i systematisk teologi ved MF (UiO), og Anders Solli Sal, MA i filosofi fra IFIKK (UiO)

Filosofisk fredagsseminar, 23. mai 2014

Levende vesener er alltid involvert med en verden utenfor seg selv. Organismer gir og tar av omgivelsene for å fortsette å leve. Slik er det for dyr, så vel som mennesker og planter. Det hevder Hans Jonas, som i Tyskland er en kjent størrelse, mens det i Norge er på tide å lokke ham frem fra gjemselen. Hans innsikter i fenomenet liv har implikasjoner for mange av filosofiens områder. Sigurd Hverven er særlig opptatt av hva Jonas kan bidra med i politisk filosofi.

Tid: 23. mai 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Hans Jonas: Livsfilosofi og politisk filosofi
Foredragsholder: Sigurd Hverven, ???