Arrangement: Filosofisk debatt

Filosofisk debatt, 31. januar 2018

-Bilde: Den vitruviske mann, Leonardo (c. 1487)-
Filosofisk supplement inviterer endelig til ny Filosofisk debatt, denne gangen ved postdoktor Ole Martin Moen og professor Arne Johan Vetlesen! Temaet er for denne spennende debatten er transhumanisme (det vil si, utviklingen mot å forbedre den menneskelige tilstanden med teknologi) i klimakrisens tidsalder.

Tid: 31. januar 2018, kl. 18.15-20
Sted (OPPDATERT 23.01): Sophus Lies auditorium
Tema: Transhumanisme i klimakrisens tidsalder
Debattanter: Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi, og Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi–begge ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.

Opptak av debatten er tilgjengelig her (takk til Ole Martin Moen for opptak!):

Filosofisk debatt, 24. februar 2016

–Bilde: Where from? Where to?, Hablik (1912)–

Conceptual Engineering er et nytt forskningsprosjekt ved filosofi på IFIKK. Conceptual Engineering lover mye, da målet er å undersøke hvordan diverse begrep fungerer i både dagligtalen og i den filosofiske metodologi, for dermed å luke ut defekte konseptualiseringer, uttrykk og begrep, og erstatte dem med nye, fungerende og hensiktsmessige. Dermed har prosjektet både pragmatiske og meta-konseptuelle implikasjoner. Herman Cappelen, prof. uio og St. Andrews, skal forsvare og redegjøre for prosjektet Conceptual Engineering, og post doc. Torfinn Huvenes skal være hans opponent og kritiker. Ordstyrer blir prof. Camilla Serck-Hansen.

Tid: 24. februar 2016, kl. 18.15-20
Sted: Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Conceptual Engineering
Debattanter: Herman Cappelen, professor i filosofi; Torfinn Huvenes, førsteamanuensis i filosofi; og Camilla Serck-Hansen, professor i filosofi–alle ved IFIKK, UiO

Filosofisk debatt, 9. desember 2014

I anledning utgivelsen av vårt nye nummer, som har temaet «Bevissthet», inviterer Filosofisk supplement alle og enhver til semesterets andre filosofiske debatt, på Arne Næss’ auditorium på Georg Morgenstiernes hus. Den blir en diskusjon om panpsykisme — oppfatningen om at all fundamental materie i en eller annen forstand er bevisst — mellom Olav Gjelsvik, professor i filosofi ved UiO, og Hedda Hassel Mørch, som nylig avla doktorgrad med avhandlingen «Panpsychism and Causation: A New Argument and a Solution to the Combination Problem». Ordstyrer er CSMN-forsker Sebastian Watzl. Etterpå går vi videre til Chateau Neuf, der vi fortsetter å feire utgivelsen.

Vi stiller med mat, ta med det du vil av drikke og kom!

Tid: 9. desember 2014, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Panpsykisme
Debattanter: Olav Gjelsvik, professor i filosofi; og Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi–begge ved IFIKK, UiO

Filosofisk debatt, 26. august 2014

—–Bilde: Det sixtinske kapell, Michelangelo—–

Den 26. august kl. 18.15 er det duket for filosofisk debatt! Da møtes Atle Ottesen Søvik, førsteamanuensis i systematisk teologi på Det Teologiske Menighetsfakultet, og Anders Solli Sal, master i filosofi fra UiO, i Arne Næss’ auditorium på Georg Morgenstiernes hus til en heftig diskusjon om problemstillingen: «Finnes det en Gud?»

Vi stiller med snacks og bakervarer, ta med det du vil drikke og kom!

Tid: 26. august 2014, kl. 18.15-20
Sted: Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Finnes Gud?
Debattanter: Atle Ottesen Søvik, førsteamanuensis i systematisk teologi ved MF (UiO), og Anders Solli Sal, MA i filosofi fra IFIKK (UiO)