Arrangement: Aisthesis

Aisthesis – Film og filosofi: «Antonio das Mortes»

Torsdag 29. november inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket i Oslo. Alejandra Mancilla, førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Universitetet i Oslo, kommer for å holde et foredrag om den ledende skikkelsen i seksti- og syttitallets Cinema Novo-bevegelse, Glauber Rocha. Mancilla vil i hennes foredrag se nærmere på hvordan både særegenheter ved den latinamerikanske marxismen og filmskaperens egne politiske og estetiske visjoner kommer til uttrykk i det antikolonialistiske mesterverket Antonio das Mortes fra 1969. Dette er en eksperimentell og hardtslående film, for hvilket Rocha ble tildelt prisen for best regi ved filmfestivalen i Cannes samme år. Foredraget til Alejandra Mancilla vil bli holdt på engelsk og Antonio das Mortes vil bli fremvist på 35mm med norske undertekster.

Tid: 29. november 2018, kl. 18.15-20
Sted: Cinemateket
Film: Antonio das Mortes

Foredragsholder: Alejandra Mancilla, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK (UiO)
Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «8 femmes»

Onsdag 28. februar inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Karin Kukkonen, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, kommer for å diskutere hvorledes måten François Ozons film 8 kvinner, gjennom dets lek med publikums forventninger og vår fornemmelse av hva som til en hver tid er sannsynlig, kan sees i forbindelse med teorien om «predictive processing» innen nyere bevissthetsfilosofi og kognitiv vitenskap. Foredraget vil bli holdt på engelsk og filmen vil bli fremvist på 35mm.

Tid: 28. februar 2018, fra kl. 19
Sted: Cinemateket
Film: 8 femmes

Foredragsholder: Karen Kukkonen, professor II i litteraturvitenskap ved UiO

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Vertigo»

Onsdag 6. september inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket, denne gangen i samarbeid med Estetisk seminar ved Universitetet i Oslo. Robert Pippin, Evelyn Stefansson Nef Distinguished Service Professor ved University of Chicago, kommer for å diskutere filosofiske implikasjoner av uvitenhet i Alfred Hitchcocks Vertigo (1958) og hvorledes denne uvitenheten er relevant for vår forståelse av senmoderne samfunn. Foredraget vil bli holdt på engelsk og vil vare i underkant av en time. Vertigo vil bli fremvist på 35mm.

Tid: 6. september 2017, kl. 18.15-22
Sted: Cinemateket
Film: Vertigo

Foredragsholder: Robert Pippin, Evelyn Stefansson Nef Distinguished Service Professor ved University of Chicago
Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Splice»

Tirsdag 16. mai inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo, kommer for å diskutere etiske spørsmål knyttet til modifikasjon av det menneskelige genmaterialet og vitenskapelig praksis innen livsvitenskapene, i forbindelse med en visning av Vincenzo Natalis Splice fra 2009. Foredraget vil holdes på engelsk og vil vare omkring 30 min. Splice vil bli fremvist på 35mm.

Tid: 16. mai 2017, kl. 18.00-21.00
Sted: Cinemateket
Film: Splice

Foredragsholder: Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Eye in the Sky»

Torsdag 10. november inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Lars Christie, Research fellow ved Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, kommer for å diskutere etiske problemstiller knyttet til bruk av droner i krig, i forbindelse med Gavin Hoods nye spillefilm Eye in the Sky (2015).

Kort om film og foredrag: I dag er nesten en tredjedel av alle amerikanske krigsfly en drone, og USA utdanner nå flere droneoperatører enn jagerflygere og bombeflygere til sammen. Droneteknologi er på full vei til Norge, og det norske forsvaret har allerede begynt å utdanne dronepiloter. Droner kritiseres ofte for å være et «feigt» våpen, men betyr det at dronebruk ikke kan forsvares moralsk? I filmen Eye in the Sky får vi et dramatisk innblikk i hvordan droneteknologi kan påvirke måten vi fatter beslutninger om liv og død i krig på. I sin innledning vil Christie fremheve hvordan droner potensielt kan bidra til å gjøre militær maktbruk mer legitim, men også hvordan droner kan misbrukes.

Tid: 10. november 2016, kl. 18-20
Sted: Cinemateket
Film: Eye in the Sky

Foredragsholder: Lars Christie, Research fellow ved Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Hunger»

Torsdag 17. mars inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Ingvild Torsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, kommer for å snakke om Steve McQueens kritikerroste spillefilmdebut Hunger fra 2008.

Kort om film og foredrag:

Kroppen har tradisjonelt ikke vært anerkjent som et passende objekt for filosofisk undersøkelse. I stedet har kroppen blitt forstått negativt, som intellektets motstykke, som det som ikke tenker og som ikke kan være utspring til handling eller frihet. Kroppen er åsted for smerte, begjær, og uregjerlig natur. Derfor er kroppen viet lite positiv oppmerksomhet i filosofien. Film derimot, er tilsynelatende i stand til å gjøre kroppen til sitt objekt, siden filmen viser oss tingenes og personenes overflate, deres kroppslige tilstedeværelse i verden. Likevel behandler film ofte dette som en begrensning, og bruker kroppen som et medium til å uttrykke menneskers indre eller abstrakte ideer.

Steve McQueens produksjon, både hva angår hans videokunst og spillefilmer, er i kontrast til denne tendensen til å fortie kroppens betydning, snarere viet den. For gjennom filmmediet kan hans filmografi fylle ut den mangelfulle forståelsen vi har av kropp fra tradisjonell filosofi. Gjennom den fenomenologiske tenkningen til Maurice Merleau-Ponty vil vi derfor forsøke å sette ord på kroppsligheten slik den fremstilles i McQueens filmer. Ved bruk av ulike eksempler vil vi se at kroppen er en tematisk gjenganger i filmskaperens arbeider og at den tematiseres på en slik måte at hans filmer kan karakteriseres som uvanlig bokstavelige. Kveldens utvalgte film, Hunger, tar utgangspunkt i en sultestreik i et fengsel i Nord-Irland, og enda mer enn den handler om politikk, republikanisme eller politisk protest, handler den om kroppen og om de mest konkrete, kroppslige aspektene ved tilværelsen.

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «The Island»

Torsdag 4. februar inviterer vi til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Torstein Tollefsen kommer for å snakke om den russiske filmen «The Island» (2006) av Pavel Lungin som vil bli vist på 35mm med engelsk teksting. Filmen ble omfavnet som en publikumsfavoritt i Russland og vist som avslutningsfilm ved den 63. internasjonale filmfestivalen i Venezia.

Denne visningen er så vidt vi vet filmens første i Norge, så dette er en meget sjelden anledning til å se en usedvanlig Russisk film som både er tematisk dyp og visuelt slående.

Kort om film og foredrag:
The Island forteller historien om munken fader Anatoly som lever med angeren over en forbrytelse han har gjort i sin ungdom. Hovedfokus for hans liv er derfor spørsmålet: Hvordan finne forsoning med Gud? I denne sammenheg er Anatolys liv og virke ved et kloster langt mot nord, nærmere bestemt i et ødslig øylandskap ved Hvitehavet, sentrert omkring et simpelt arbeid: Han kjører kull. Med figuren fader Anatoly klarer filmskaperen, Pavel Lungin, med denne filmen å levendegjøre østkirkelige tradisjoner som strekker seg nesten to tusen år tilbake i monastisismens historie.

I sitt foredrag vil Tollefsen drøfte hesykasmen, og hvilken rolle den spiller i The Island. Hesykasmen er en bevegelse i østkirkelig spiritualitet hvor målet er å oppnå hesychia, indre stillhet. Bevegelsen ble kjent i Russland gjennom verket Filokalia, som er en samling av tekster fra tidligkristne mystikeres skrifter. Filokalia-tradisjonen ble svært viktig for russisk spiritualitet og kultur fra 1800-tallet av og fikk betydning for diktere som Dostojevskij (spesielt i form av romanene Brødrene Karamazov og Idioten). Denne østkirkelige spiritualiteten har gitt rom for forskjellige fromhetstyper som blant annet den hellige narren og den “eldste» som etter mangfoldige år i bønn og avsondring veileder mennesker som søker hjelp. Fader Anatoly forener noe av begge disse typene i seg selv.

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Nånting måste gå sønder»

Torsdag 30. april inviterer vi til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Natalie Hope O’Donnell og Malene Dam kommer for å snakke om filmen «Nånting måste gå sønder» (2014). Arrangementet vil bli avholdt på engelsk, og filmen vil ha engelsk undertittel. Arrangementet er et samarbeid mellom Filosofisk supplement, Skeive Filmer / Oslo Gay & Lesbian Film Festival og Cinemateket i Oslo.

On Thursday 30 April 30, Aisthesis will host a talk by Malene Dam and Natalie Hope O’Donnell, followed by a screening of «Something must break» («Nånting måste gå sönder») (2014). The talk will be held in English and last about 30 minutes. The film will be screened with English subtitles.
Tid: 30. april 2015, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Nånting måste gå sønder

Foredragsholdere:

Natalie Hope O’Donnell, PhD research fellow ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; og Malene Dam, som holder en grad fra The Center for Curatorial Studies ved Bard College, New York.

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «Blind»

Torsdag 11. desember er det igjen duket for Aisthesis – film og filosofi. Denne gangen kommer Drude von der Fehr, som vil foredra til Eskil Vogts «Blind» (2014).

En kvinne er blitt blind. Hun lever i en indre verden. I egenskap av å være et levende biologisk vesen skjer det en kamp i henne for å overleve. Hun kan overleve verken som biologisk vesen eller som individ i fullstendig isolasjon. Bevisstheten er et mylder av mentale bilder i form av ulike narrative tråder og aktører. Bildene forbereder henne, så hun etter hvert kan klare den utfordringen som det vil være å forholde seg til en ytre verden. Bildene er utstrekkende, seksuelle. De krever en partner. De krever en som ser.

Foredraget handler om erkjennelsesforholdet mellom kropp og verden. Erfaringen av å være i verden er sensitiv og erkjennelsesbasert og som Umberto Eco har sagt det: «Kunst holder væren i live». «Blind» illusterer hvordan det ytre og det indre bildet arbeider sammen med biologien for at livet skal kunne fortsette.

Tid: 11. desember 2014, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Blind

Foredragsholder: Drude von der Fehr, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Les mer

Aisthesis – Film og filosofi: «In a Lonely Place»

Onsdag den 7. mai er det igjen duket for Aisthesis. Denne gangen kommer Eivind Røssaak til Cinemateket for å holde foredraget «Er kjæresten en morder? En introduksjon til filosofisk skeptisisme», og vi vil vise Nicolas Rays «In a Lonely Place» (1950).

«In a Lonely Place» regnes gjerne som en av film noir genrens fremste, men er mer enn det: Filmens plot er nærmest bare et påskudd for å gå så dypt som mulig inn i et menneskes sinn. I foredraget vil Røssaak se på forholdet mellom historiene som fortelles i filmen og karakterenes ønsker om å trenge inn i hverandres psyke. Filmen stiller det moderne filosofiske spørsmålet: Hvordan kan jeg vite at den andre er et menneske som meg? Samtidig fremstår ikke filmen helt som hva den gir seg ut for å være, og ender opp med på mange måter å være like upålitelig i forhold til seg selv som hovedpersonen er i forhold til egen selverkjennelse.

Les mer