Aisthesis – Film og filosofi: “Splice”

Tirsdag 16. mai inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo, kommer for å diskutere etiske spørsmål knyttet til modifikasjon av det menneskelige genmaterialet og vitenskapelig praksis innen livsvitenskapene, i forbindelse med en visning av Vincenzo Natalis Splice fra 2009. Foredraget vil holdes på engelsk og vil vare omkring 30 min. Splice vil bli fremvist på 35mm.

Tid: 16. mai 2017, kl. 18.00-21.00
Sted: Cinemateket
Film: Splice

Foredragsholder: Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Splice (2009), 108min:
To briljante forskere, et komplisert prosjekt med potensielt enorm økonomisk verdi, en langsom utglidning av etiske grenser, en kombinering av menneske- og dyre-DNA – Splice ble i sin tid avskrevet som ren skremselspropaganda. Likevel er det slett ikke sikkert den er så langt ute som mange filmkritikere trodde. I dag er det standard praksis å bruke menneskelig DNA i kombinasjon med forsøksdyr, som regel mus, for å studere sykdommer og lete etter kurer. Genterapi, kloning og stamcellebehandling beveger seg fremover med stormskritt og krever alle en etisk grenseoppgang. Splice setter kanskje ting på spissen, men det er et utmerket utgangspunkt for en diskusjon.

Om foredraget:
Splice follows a pair of scientists as they embark on an illicit experiment, mixing animal and human DNA. The rupture of distinctions between human and animal, male and female, scientific detachment and emotional involvement, raises pressing ethical questions. Is it wrong to use scientific knowledge to create new forms of lifes? What moral status does a human animal hybrid have? Do «scientific» virtues conflict with morality? To answer these questions, we must ask whether the boundaries and categories by which we define our lives are mere human constructs, or whether they hold intrinsic value. I will discuss the ways in which Splice responds to these philosophical questions, showing that the film is premised on a number of implicit assumptions as to which categories are or should be immutable.

Anna Smajdor er førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Universitetet i Oslo. Arbeidet hennes fokuserer på etiske spørsmål knyttet til medisin, innovasjon og livsvitenskap.
______________________________________________

50 kr med medlemskap. 80 kr uten medlemskap. Studenter får billett til medlemspris.

Aisthesis er et konsept med fokus på møtet mellom film og
filosofi, og arrangeres i samarbeid med studenttidsskriftet
Filosofisk supplement.