Aisthesis – Film og filosofi: «Min middag med Andre»

Aisthesis er et konsept med fokus på møtet mellom film og filosofi, og er et samarbeid mellom studenttidsskriftet Filosofisk supplement og Cinemateket. Torsdag 14. november kl. 18.00 vil Arne Johan Vetlesen foredra i forkant av visningen av Louis Malles «Min middag med Andre» (1981).

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi. Han er en aktiv samfunnsdebattant og har blant annet skrevet «Angsten for oppdragelse», «Frihetens forvandling» og «Hva er etikk?»

Billetter: 50 kr med medlemskap. 80 kr uten medlemskap. Studenter får billett til medlemspris.


Om foredraget:
«Min middag med André» har ingen annen handling enn at to gamle venner, forfatteren Wallace Shawn og teaterdirektøren Andre Gregory, samtaler i et par timer over en bedre middag. I løpet av samtalen berøres fundamentale spørsmål angående kunstens rolle i det moderne samfunn, samt spørsmål om hva de mer subtile følgene av ny teknologi består i, og hva som fremmer og (især) truer friheten i vår samtid. Kontrasten mellom et modernitetskritisk og et rasjonalistisk, eller et opposisjonelt og et konvensjonelt syn på livet og samfunnet, står sentralt. Ved siden av en rekke referanser av kunstnerisk og filosofisk karakter, drives samtalen av personlige erfaringer som illustrerer den til dels dype motsetningen som åpenbares mellom de to vennene. Vetlesens foredrag vil kretse om en filosofisk tolkning av denne motsetningen, forstått som to livsinnstillinger som synes uforenlige.

Tid: 14. november 2013, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Min middag med Andre
Foredragsholder: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved IFIKK, UiO