Aisthesis – Film og filosofi: «Hunger»

Torsdag 17. mars inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofi på Cinemateket. Ingvild Torsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, kommer for å snakke om Steve McQueens kritikerroste spillefilmdebut Hunger fra 2008.

Kort om film og foredrag:

Kroppen har tradisjonelt ikke vært anerkjent som et passende objekt for filosofisk undersøkelse. I stedet har kroppen blitt forstått negativt, som intellektets motstykke, som det som ikke tenker og som ikke kan være utspring til handling eller frihet. Kroppen er åsted for smerte, begjær, og uregjerlig natur. Derfor er kroppen viet lite positiv oppmerksomhet i filosofien. Film derimot, er tilsynelatende i stand til å gjøre kroppen til sitt objekt, siden filmen viser oss tingenes og personenes overflate, deres kroppslige tilstedeværelse i verden. Likevel behandler film ofte dette som en begrensning, og bruker kroppen som et medium til å uttrykke menneskers indre eller abstrakte ideer.

Steve McQueens produksjon, både hva angår hans videokunst og spillefilmer, er i kontrast til denne tendensen til å fortie kroppens betydning, snarere viet den. For gjennom filmmediet kan hans filmografi fylle ut den mangelfulle forståelsen vi har av kropp fra tradisjonell filosofi. Gjennom den fenomenologiske tenkningen til Maurice Merleau-Ponty vil vi derfor forsøke å sette ord på kroppsligheten slik den fremstilles i McQueens filmer. Ved bruk av ulike eksempler vil vi se at kroppen er en tematisk gjenganger i filmskaperens arbeider og at den tematiseres på en slik måte at hans filmer kan karakteriseres som uvanlig bokstavelige. Kveldens utvalgte film, Hunger, tar utgangspunkt i en sultestreik i et fengsel i Nord-Irland, og enda mer enn den handler om politikk, republikanisme eller politisk protest, handler den om kroppen og om de mest konkrete, kroppslige aspektene ved tilværelsen.

Tid: 17. mars 2016, kl. 18-20
Sted: Cinemateket
Film: Hunger

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Ingvild Torsen har en Ph.D. i filosofi fra Boston University, der hun skrev en avhandling om Heideggers kunstfilosofi. Hun er interessert i estetikkens rolle i den postkantianske filosofien, og særlig hvordan ulike tenkere i denne tradisjonen tenker seg forholdet mellom kunst og sannhet. Hun arbeider som førsteamanuensis i filosofi ved UiO.

50 kr med medlemskap. 80 kr uten medlemskap. Studenter får billett til medlemspris.

Aisthesis er et konsept med fokus på møtet mellom film og filosofi, og arrangeres i samarbeid med studenttidsskriftet Filosofisk supplement og Cinemateket i Oslo.