Aisthesis – Film og filosofi: «Blind»

Torsdag 11. desember er det igjen duket for Aisthesis – film og filosofi. Denne gangen kommer Drude von der Fehr, som vil foredra til Eskil Vogts «Blind» (2014).

En kvinne er blitt blind. Hun lever i en indre verden. I egenskap av å være et levende biologisk vesen skjer det en kamp i henne for å overleve. Hun kan overleve verken som biologisk vesen eller som individ i fullstendig isolasjon. Bevisstheten er et mylder av mentale bilder i form av ulike narrative tråder og aktører. Bildene forbereder henne, så hun etter hvert kan klare den utfordringen som det vil være å forholde seg til en ytre verden. Bildene er utstrekkende, seksuelle. De krever en partner. De krever en som ser.

Foredraget handler om erkjennelsesforholdet mellom kropp og verden. Erfaringen av å være i verden er sensitiv og erkjennelsesbasert og som Umberto Eco har sagt det: «Kunst holder væren i live». «Blind» illusterer hvordan det ytre og det indre bildet arbeider sammen med biologien for at livet skal kunne fortsette.

Tid: 11. desember 2014, kl. 18-20
Sted: Cinemateket

Film: Blind

Foredragsholder: Drude von der Fehr, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo


Bio: Drude von der Fehr er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet skrevet «Når kroppen tenker» og jobber nå med bokprosjektet «Den levende kroppen».

50 kr med medlemskap. 80 kr uten medlemskap. Studenter får billett til medlemspris.