Å sanse det abstrakte: Bildet som persepsjonsobjekt og kunstobjekt