Katalog

Utgave Utgavenummer
Pluralisme [ute juni 2018; på nett juni 2019]2018-02
Natur [ute mars 2018; på nett mars 2019]2018-01
Relativisme [ute desember 2017; på nett desember 2018]2017-04
Informasjon [ute september 2017; på nett september 2018]2017-03
Matematikkens filosofi [tilgjengelig på nett juni 2018]2017-02
Sansning [tilgjengelig på nett mars 2018]2017-01
Sannhet [tilgjengelig på nett desember 2017]2016-04
Vitenskap2016-03
Identitet2016-02
Åpent nummer2016-01
Ontologi2015-03
Realisme2015-02
Fiksjon2015-01
Bevissthet2014-04
Apologetikk2014-03
Dyr2014-02
Mening2014-01
Feminisme2013-04
Ansvar2013-03
Erfaring2013-02
Norsk filosofi2013-01
Normativitet2012-04
Antifilosofi2012-03
Subjekt & substans2012-02
Teknologi2012-01
Jubileumsnummer [5 år]2011-04
Kunsten & revolusjonen2011-03
Metafilosofi2011-02
Klassisk filosofi2011-01
Vold2010-04
Forskjell2010-03
Gud2010-02
Žižek2010-01
Tid2009-04
Det gode2009-03
Væren2009-02
Science fiction2009-01
Metode2008-04
Død2008-03
Vilje2008-02
Konflikt2008-01
Antikken2007-04
Språk og virkelighet2007-03
Kropp2007-02
Adferd2007-01
Estetikk2006-04
Etikk2006-03
Metafysikk2006-02
Viten2006-01
Makt2005-01

Omslag

#1/2018, «Natur»
#4/2017, «Relativisme»
#3/2017, «Informasjon»
#2/2017, «Matematikkens filosofi»
#1/2017, «Sansning»
#4/2016, «Sannhet»
#3/2016, «Vitenskap»
#2/2016, «Identitet»
#1/2016, «Åpent nummer»
#3/2015, «Ontologi»
#2/2015, «Realisme»
#1/2015, «Fiksjon»
#4/2014, «Bevissthet»
#3/2014, «Apologetikk»
#2/2014, «Dyr»
#1/2014, «Mening»
#4/2013, «Feminisme»
#3/2013, «Ansvar»
#2/2013, «Erfaring»
#1/2013, «Norsk filosofi»
#4/2012, «Normativitet»
#3/2012, «Antifilosofi»
#2/2012, «Subjekt & substans»
#1/2012, «Teknologi»
#4/2011, «Jubileumsnummer [5 år]»
#3/2011, «Kunsten & revolusjonen»
#2/2011, «Metafilosofi»
#1/2011, «Klassisk filosofi»
#4/2010, «Vold»
#3/2010, «Forskjell»
#2/2010, «Gud»
#1/2010, «Zizek»
#4/2009, «Tid»
#3/2009, «Det gode»
#2/2009, «Væren»
#1/2009, «Science fiction»
#4/2008, «Metode»
#3/2008, «Død»
#2/2008, «Vilje»
#1/2008, «Konflikt»
#4/2007, «Antikken»
#3/2007, «Språk og virkelighet»
#2/2007, «Kropp»
#1/2007, «Adferd»
#4/2006, «Estetikk»
#3/2006, «Etikk»
#2/2006, «Metafysikk»
#1/2006, «Viten»
#1/2005, «Makt»