Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire nummer i året og har et opplag på 500.
Mye retorikk, lite logikk

Mye retorikk, lite logikk

Svar til Andreas Masvie og Sivert Thomas Ellingsens «Sammensurium av tankefeil». Masvie og Ellingsen bruker tungt skyts for å forsvare seg mot våre innvendinger, men bryr seg lite om å lokalisere målet før de skyter.
Bevissthet

Bevissthet

Du som leser dette, er i besittelse av en underlig egenskap: Du er bevisst! Bevissthet er et av de mest omdiskuterte og kontroversielle temaene i dagens filosofiske landskap, og er til og med beæret med sin egen subdisiplin, bevissthetsfilosofi. Dette er heller ikke et utelukkende akademisk tema – bevissthet er...
Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Den 26. august kl. 18.15 er det duket for filosofisk debatt! Da møtes Atle Ottesen Søvik og Anders Solli Sal i Arne Næss' auditorium til en heftig diskusjon om problemstillingen: "Finnes det en Gud?"
Filosofisk ufullstendig

Filosofisk ufullstendig

Svar til Andreas Masvies «Immaterielle mennesker». Masvie hevder å kunne gi et «logisk bevis» for at mennesket ikke kan være et rent materielt vesen. Vi viser at han ikke har bevist noe som helst.
Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

I et relativt nylig innlegg på denne bloggen besvarer Sivert Thomas Ellingsen mitt forsvar for abort. Ellingsen ønsker å vise hvorfor abort alltid er moralsk galt, og slik motbevise mitt argument for at abort ikke er moralsk forkastelig.
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som...
Er skatt ufridom?

Er skatt ufridom?

Dei vanlegaste argumenta for skattelette i norsk politisk debatt er instrumentelle: Politikarar på høgresida ønskjer lågare skatt for å oppnå høgare arbeidsdeltaking, meir verdiskaping og liknande. Ideologiske liberalistar nøyer seg derimot ikkje med denne typen argument. Dei meiner at skatt er eit inngrep i fridomen vår, og at eit lågare...
Oss aktører imellom

Oss aktører imellom

Professor Bjørn Torgrim Ramberg er medlem av kjernegruppen ved UiOs tverrfaglige og filosofiske forskningssenter CSMN (Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling). Vi har spurt ham ut om hans tanker og refleksjoner om dyr.
Dyr

Dyr

Dette nummeret oppfordrer oss til å vende blikket og tanken mot dyrene. De fleste av oss har et forhold til dem: Vi bruker dem som mat, klær, underholdning, og forsøksobjekter, og vi tar dem inn i familien som kjæledyr. Dette er et tema som i tillegg krever at vi tar...
Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Deler av redaksjonen i Filosofisk supplement skal slutte, og vi søker nye medlemmer! Les mer.
Ansvar og autonomi

Ansvar og autonomi

I et tidligere innlegg diskuterte Ainar P. Miyata å ta ansvar. En av påstandene hans var at ingen autonom aktør kan fritas fullstendig for ansvar for en gitt handling. I denne kommentaren argumenterer Jørgen Dyrstad for at denne påstanden blir litt for bastant.
Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Her skal jeg forsøke å begrunne at abort alltid er moralsk galt. Jeg skal gjøre to relativt ukontroversielle antagelser. For det første, antar jeg at en persons moralske rettigheter supervenerer på vedkommendes ikke-moralske egenskaper. For det andre, antar jeg at et nyfødt spedbarn har en rettighet til liv.
Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

I den norske filosofiske kanon er Arne Næss og Peter Wessel Zapffe sjølvskrivne namn. Herman Tønnessen blir derimot sjeldan henta fram og diskutert. Noko av grunnen kan vere at han i mesteparten av karrieren budde i Nord-Amerika, men det er nok like viktig at han arbeidde på tvers av skiljelinjer...
Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Noen ganger sier vi ting som: «Slapp av – jeg tar ansvar for det». Men hva betyr det egentlig å «ta ansvar» på denne måten? Er det egentlig noen grunn til å slappe av når noen har tatt ansvar slik? Jeg undersøker disse spørsmålene med god hjelp av Sverre Brandt....
Abort, interesser, og lidelse

Abort, interesser, og lidelse

Jeg ønsker å vise at det ikke finnes noen moralske betenkeligheten ved å ta abort. Jeg vil argumentere ikke bare for at abort under enkelte omstendigheter er riktig, men for at det alltid er forsvarbart og at det faktisk kan være moralsk klanderverdig å ikke ta abort.
Jeg tar bare det gode

Jeg tar bare det gode

Spørsmålet om meningen med livet har, med noen hederlige unntak, blitt ignorert av filosofer innenfor den analytiske tradisjonen de siste hundre årene. Det mener i hvert fall Einar Duenger Bøhn, førsteamanuensis i filosofi ved UiO, som nå ønsker å bringe spørsmålet på banen igjen. Selv er han i ferd med...
I den analytiske filosofiens forsvar

I den analytiske filosofiens forsvar

Jeg er en kristen aristoteliker som avviser tanken om at naturvitenskapen gir et uttømmende bilde av virkeligheten. Jeg mener at filosofien er en en kunst like mye som den er en vitenskap. Jeg er også analytiker på min hals. Og, jeg ser ingen motsetning i dette: Det er min oppfatning...
Utenfor Akademiet #1/2012

Utenfor Akademiet #1/2012

Denne søndagen presenterer vi den første utgaven av vår faste spalte "Utenfor akademiet", fra Filosofisk supplement #1/2012, som tar for seg noen av Sidney Morgenbessers mange vittigheter.
Skisse til et epistemologisk forsvar for disposisjonelle egenskaper

Skisse til et epistemologisk forsvar for disposisjonelle egenskaper

Man kan tenke seg at et glass har egenskapen av å kunne knuse dersom det blir utsatt for visse påkjenninger, eller at en sukkerbit har egenskapen av å bli oppløst i vann. I følge Humes kausale skeptisisme kan vi ikke ha kunnskap om slike nødvendige forbindelser i naturen. Men kan...
On the problem of consciousness and the nature of philosophy

On the problem of consciousness and the nature of philosophy

World-renowned philosopher David Chalmers talks about the philosophy of mind, meta-philosophy and the sociology of philosophy.
Siste nytt
Mye retorikk, lite logikk

Mye retorikk, lite logikk

Svar til Andreas Masvie og Sivert Thomas Ellingsens «Sammensurium av tankefeil». Masvie og Ellingsen bruker tungt skyts for å forsvare seg mot våre innvendinger, men bryr seg lite om å lokalisere målet før de skyter.
Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Den 26. august kl. 18.15 er det duket for filosofisk debatt! Da møtes Atle Ottesen Søvik og Anders Solli Sal i Arne Næss' auditorium til en heftig diskusjon om problemstillingen: "Finnes det en Gud?"
Filosofisk ufullstendig

Filosofisk ufullstendig

Svar til Andreas Masvies «Immaterielle mennesker». Masvie hevder å kunne gi et «logisk bevis» for at mennesket ikke kan være et rent materielt vesen. Vi viser at han ikke har bevist noe som helst.
Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

I et relativt nylig innlegg på denne bloggen besvarer Sivert Thomas Ellingsen mitt forsvar for abort. Ellingsen ønsker å vise hvorfor abort alltid er moralsk galt, og slik motbevise mitt argument for at abort ikke er moralsk forkastelig.
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som var mulige, men feilaktige.» Men...
Er skatt ufridom?

Er skatt ufridom?

Dei vanlegaste argumenta for skattelette i norsk politisk debatt er instrumentelle: Politikarar på høgresida ønskjer lågare skatt for å oppnå høgare arbeidsdeltaking, meir verdiskaping og liknande. Ideologiske liberalistar nøyer seg derimot ikkje med denne typen argument. Dei meiner at skatt er eit inngrep i fridomen vår, og at eit lågare skattenivå difor vil gi oss...
Oss aktører imellom

Oss aktører imellom

Professor Bjørn Torgrim Ramberg er medlem av kjernegruppen ved UiOs tverrfaglige og filosofiske forskningssenter CSMN (Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling). Vi har spurt ham ut om hans tanker og refleksjoner om dyr.
Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Deler av redaksjonen i Filosofisk supplement skal slutte, og vi søker nye medlemmer! Les mer.
Ansvar og autonomi

Ansvar og autonomi

I et tidligere innlegg diskuterte Ainar P. Miyata å ta ansvar. En av påstandene hans var at ingen autonom aktør kan fritas fullstendig for ansvar for en gitt handling. I denne kommentaren argumenterer Jørgen Dyrstad for at denne påstanden blir litt for bastant.
Infomøte!

Infomøte!

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevne filosofitidsskrift. Vi søker nå etter nye redaksjonsmedlemmer og ny økonomiansvarlig, og arrangerer i den forbindelse et åpent og uforpliktende møte for å fortelle om hva vi holder på med. Vil du vite hva det innebærer å være en del av redaksjonen? Lurer du på hvordan vi jobber med tekster?...
Filosofisk fredagsseminar

Filosofisk fredagsseminar

Den 23. mai kl. 18.00 er det igjen duket for Filosofisk fredagsseminar! Da skal Sigurd Hverven holde foredraget «Hans Jonas: livsfilosofi og politisk filosofi» på seminarrom 219 på Georg Morgenstiernes hus. Vi stiller med snacks og bakervarer, ta med det du vil drikke og kom! Se også Facebook-event. Om foredraget: Levende vesener er alltid involvert...
Aisthesis

Aisthesis

Onsdag 7. mai klokken 18.00 er det igjen duket for Aisthesis. Arrangementet er et samarbeid mellom Filosofisk supplement og Cinemateket, hvor en anerkjent filosof diskuterer filosofiske aspekter ved en film som deretter vises. Denne gangen er det Eivind Røssaak, førsteamanuensis i film og mediefag ved Nasjonalbiblioteket, som skal foredra med utgangspunkt i Nicholas Rays In a Lonely Place (1950)....