Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire nummer i året og har et opplag på 500.
Om Thomas Nagels «What is it Like to Be a Bat?»

Om Thomas Nagels «What is it Like to Be a Bat?»

Hvordan er det å være en flaggermus? Dette spørsmålet stiller filosofen Thomas Nagel seg i sin artikkel «What is it Like to Be a Bat?» fra 1974. I artikkelen – som snudde opp ned på bevissthetsfilosofien – diskuterer Nagel bevissthet. Han hevder tidlig at for å forstå dette fenomenet, må...
The Logic of the Lewis Trilemma

The Logic of the Lewis Trilemma

Lewis doesn’t seem to me to be arguing for the divinity of Jesus, full stop, but for the divinity of Jesus, given the view—call it Jesusianism—that Jesus was a wise and good man. What I want to do here is lay bare some of the logical structure of Lewis’s argument,...
Er alt verdifullt? Om panverdiisme (og panmoralisme)

Er alt verdifullt? Om panverdiisme (og panmoralisme)

I denne teksten skal vi undersøke en mulig konsekvens av å være «ekte fysikalist» slik Galen Strawson er i sin artikkel om panpsykisme. Vi starter med å undersøke Guy Kahanes argument for at menneskeheten har kosmisk betydelighet. Deretter, i del II, ser vi hvordan dette fører til panverdiisme (og muligens...
Kommentar til "Boken 'Eksisterer Gud?' eksisterer ikke"

Kommentar til “Boken ‘Eksisterer Gud?’ eksisterer ikke”

Vi er takknemlige for at Tomas Midttun Tobiassen har skrevet en grundig anmeldelse av boken Eksisterer Gud?, selv om vi stort sett er uenige i hans kritiske innvendinger. Både av den grunn og fordi vi synes temaet er så interessant, har vi lyst til å skrive en kommentar til anmeldelsen....
Boken "Eksisterer Gud?" eksisterer ikke

Boken “Eksisterer Gud?” eksisterer ikke

Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen har levert en klar og systematisk gjennomgang av argumenter for, men ikke mot, Guds eksistens. Boken kommer dessverre til kort som akademisk fagtekst, men kan fungere godt som en inngangsport til de vanskelige og interessante spørsmålene om Guds eksistens.
Å ha grunn til å tro

Å ha grunn til å tro

La meg begynne med å legge alle kort på bordet: Jeg er kristen, en som tror at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn, ble menneske, drept ved korsfestelse, ble levende etter å ha vært død i tre dager og lever i dag. Denne posisjonen kan selvsagt ikke betraktes som et...
Mye retorikk, lite logikk

Mye retorikk, lite logikk

Svar til Andreas Masvie og Sivert Thomas Ellingsens «Sammensurium av tankefeil». Masvie og Ellingsen bruker tungt skyts for å forsvare seg mot våre innvendinger, men bryr seg lite om å lokalisere målet før de skyter.
Bevissthet

Bevissthet

Du som leser dette, er i besittelse av en underlig egenskap: Du er bevisst! Bevissthet er et av de mest omdiskuterte og kontroversielle temaene i dagens filosofiske landskap, og er til og med beæret med sin egen subdisiplin, bevissthetsfilosofi. Dette er heller ikke et utelukkende akademisk tema – bevissthet er...
Filosofisk ufullstendig

Filosofisk ufullstendig

Svar til Andreas Masvies «Immaterielle mennesker». Masvie hevder å kunne gi et «logisk bevis» for at mennesket ikke kan være et rent materielt vesen. Vi viser at han ikke har bevist noe som helst.
Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

I et relativt nylig innlegg på denne bloggen besvarer Sivert Thomas Ellingsen mitt forsvar for abort. Ellingsen ønsker å vise hvorfor abort alltid er moralsk galt, og slik motbevise mitt argument for at abort ikke er moralsk forkastelig.
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som...
Er skatt ufridom?

Er skatt ufridom?

Dei vanlegaste argumenta for skattelette i norsk politisk debatt er instrumentelle: Politikarar på høgresida ønskjer lågare skatt for å oppnå høgare arbeidsdeltaking, meir verdiskaping og liknande. Ideologiske liberalistar nøyer seg derimot ikkje med denne typen argument. Dei meiner at skatt er eit inngrep i fridomen vår, og at eit lågare...
Oss aktører imellom

Oss aktører imellom

Professor Bjørn Torgrim Ramberg er medlem av kjernegruppen ved UiOs tverrfaglige og filosofiske forskningssenter CSMN (Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling). Vi har spurt ham ut om hans tanker og refleksjoner om dyr.
Dyr

Dyr

Dette nummeret oppfordrer oss til å vende blikket og tanken mot dyrene. De fleste av oss har et forhold til dem: Vi bruker dem som mat, klær, underholdning, og forsøksobjekter, og vi tar dem inn i familien som kjæledyr. Dette er et tema som i tillegg krever at vi tar...
Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Deler av redaksjonen i Filosofisk supplement skal slutte, og vi søker nye medlemmer! Les mer.
Ansvar og autonomi

Ansvar og autonomi

I et tidligere innlegg diskuterte Ainar P. Miyata å ta ansvar. En av påstandene hans var at ingen autonom aktør kan fritas fullstendig for ansvar for en gitt handling. I denne kommentaren argumenterer Jørgen Dyrstad for at denne påstanden blir litt for bastant.
Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Her skal jeg forsøke å begrunne at abort alltid er moralsk galt. Jeg skal gjøre to relativt ukontroversielle antagelser. For det første, antar jeg at en persons moralske rettigheter supervenerer på vedkommendes ikke-moralske egenskaper. For det andre, antar jeg at et nyfødt spedbarn har en rettighet til liv.
Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

I den norske filosofiske kanon er Arne Næss og Peter Wessel Zapffe sjølvskrivne namn. Herman Tønnessen blir derimot sjeldan henta fram og diskutert. Noko av grunnen kan vere at han i mesteparten av karrieren budde i Nord-Amerika, men det er nok like viktig at han arbeidde på tvers av skiljelinjer...
Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Noen ganger sier vi ting som: «Slapp av – jeg tar ansvar for det». Men hva betyr det egentlig å «ta ansvar» på denne måten? Er det egentlig noen grunn til å slappe av når noen har tatt ansvar slik? Jeg undersøker disse spørsmålene med god hjelp av Sverre Brandt....
Siste nytt
Om Thomas Nagels «What is it Like to Be a Bat?»

Om Thomas Nagels «What is it Like to Be a Bat?»

Hvordan er det å være en flaggermus? Dette spørsmålet stiller filosofen Thomas Nagel seg i sin artikkel «What is it Like to Be a Bat?» fra 1974. I artikkelen – som snudde opp ned på bevissthetsfilosofien – diskuterer Nagel bevissthet. Han hevder tidlig at for å forstå dette fenomenet, må man erkjenne at det er...
The Logic of the Lewis Trilemma

The Logic of the Lewis Trilemma

Lewis doesn’t seem to me to be arguing for the divinity of Jesus, full stop, but for the divinity of Jesus, given the view—call it Jesusianism—that Jesus was a wise and good man. What I want to do here is lay bare some of the logical structure of Lewis’s argument, with a view mainly to...
Er alt verdifullt? Om panverdiisme (og panmoralisme)

Er alt verdifullt? Om panverdiisme (og panmoralisme)

I denne teksten skal vi undersøke en mulig konsekvens av å være «ekte fysikalist» slik Galen Strawson er i sin artikkel om panpsykisme. Vi starter med å undersøke Guy Kahanes argument for at menneskeheten har kosmisk betydelighet. Deretter, i del II, ser vi hvordan dette fører til panverdiisme (og muligens panmoralisme) hvis vi antar Strawsons...
Slippfest!

Slippfest!

Tid: Torsdag 9. oktober Sted: Den Gode Café (Fredensborgveien 13) Vi feirer utgivelsen av vårt nye nummer, “Apologetikk”! Det blir filosofiquiz, utlodding av årsabonnement og musikk ved Kalkvatn og andre. Se mer på Facebook. Dørene åpnes kl. 20.00, alle er velkomne!
Kommentar til "Boken 'Eksisterer Gud?' eksisterer ikke"

Kommentar til “Boken ‘Eksisterer Gud?’ eksisterer ikke”

Vi er takknemlige for at Tomas Midttun Tobiassen har skrevet en grundig anmeldelse av boken Eksisterer Gud?, selv om vi stort sett er uenige i hans kritiske innvendinger. Både av den grunn og fordi vi synes temaet er så interessant, har vi lyst til å skrive en kommentar til anmeldelsen.
Boken "Eksisterer Gud?" eksisterer ikke

Boken “Eksisterer Gud?” eksisterer ikke

Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen har levert en klar og systematisk gjennomgang av argumenter for, men ikke mot, Guds eksistens. Boken kommer dessverre til kort som akademisk fagtekst, men kan fungere godt som en inngangsport til de vanskelige og interessante spørsmålene om Guds eksistens.
Å ha grunn til å tro

Å ha grunn til å tro

La meg begynne med å legge alle kort på bordet: Jeg er kristen, en som tror at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn, ble menneske, drept ved korsfestelse, ble levende etter å ha vært død i tre dager og lever i dag. Denne posisjonen kan selvsagt ikke betraktes som et nøytralt ståsted som enkelt kan...
Mye retorikk, lite logikk

Mye retorikk, lite logikk

Svar til Andreas Masvie og Sivert Thomas Ellingsens «Sammensurium av tankefeil». Masvie og Ellingsen bruker tungt skyts for å forsvare seg mot våre innvendinger, men bryr seg lite om å lokalisere målet før de skyter.
Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Filosofisk debatt: Finnes Gud?

Den 26. august kl. 18.15 er det duket for filosofisk debatt! Da møtes Atle Ottesen Søvik og Anders Solli Sal i Arne Næss' auditorium til en heftig diskusjon om problemstillingen: "Finnes det en Gud?"
Filosofisk ufullstendig

Filosofisk ufullstendig

Svar til Andreas Masvies «Immaterielle mennesker». Masvie hevder å kunne gi et «logisk bevis» for at mennesket ikke kan være et rent materielt vesen. Vi viser at han ikke har bevist noe som helst.
Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

Abort, rettigheter og spedbarnsdrap: Et svar til Ellingsen

I et relativt nylig innlegg på denne bloggen besvarer Sivert Thomas Ellingsen mitt forsvar for abort. Ellingsen ønsker å vise hvorfor abort alltid er moralsk galt, og slik motbevise mitt argument for at abort ikke er moralsk forkastelig.
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som var mulige, men feilaktige.» Men...