Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), under Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og debatt, og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi. Tekstlige bidrag kan sendes inn til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes sendes inn til redaksjon@filosofisksupplement.no.

Aktuell utlysning                          Nyeste numre                                                                                                                                              Neste arrangement

Utlysning til "Kritisk teori" (#4/2018)
"Pluralisme" (#2/2018)
"Natur" (#1/2018)
"Relativisme" (#4/2017)
Filosofisk fredagsseminar 24. aug. 2018

Vi søker tekster til #4/2018: «Kritisk teori»!

I dagligtale brukes ordet «kritikk» ofte om en nedvurderende bemerkningsettende kommentar. Innen filosofien, derimot, har kritikk derimot en teknisk betydning. Det betyr å utforske, vise begrensningene til--og mulighetene for-- noe ved å anvende dets egne standarder på det seg selv....

Filosofisk fredagsseminar, 14. september 2018

----Bilde: By the Mediterranean, Cross (1895)---- Fredag den 14. september skal Ken Mikkelsen, snart uteksaminert Master i filosofi fra IFIKK (UiO), holde høstsemesterets andre Filosofisk fredagsseminar. Tema for seminaret annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et...

Filosofisk fredagsseminar, 24. august 2018

----Bilde: The Rape of the Sabine..., Cortona---- Fredag den 24. august skal Simon Opheim, Master i filosofi fra IFIKK (UiO), holde høstsemesterets første Filosofisk fredagsseminar. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på...

Ute nå: «Pluralisme» (#2/2018)

--———–Illustrasjon: Rasmus Kjelsrud———–-- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Pluralisme (#2/2018), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Verdenen vi lever i er kompleks, mange av problemene...

Sally Haslanger and Metaphysical Realism

Sally Haslanger claims to be both social constructivist and metaphysical realist. Prima facie, many think that this is a contradiction. There is no doubt that her theory of social structure is in some sense social constructivist, but in what sense...

Vi søker tekster til #3/2018: «Fenomenologi»!

--Bilde: Curtain, Jug and Fruit, Cézanne (1894)-- «Fenomenologi» (fra gammelgresk, phainomenon, altså «det som fremtrer», eller «utseende») er ofte regnet som læren om fenomenene slik de fremtrer, før enhver tolkning av deres natur eller ontologiske status blir diskutert. Består verden...

Filosofisk fredagsseminar, 27. april 2018

-Bilde: Portrett av Kierkegaard, Janssen (1902)- I høst forsvarte Mattias da Silva Bjartveit sin Master-avhandling Narrative Identity in Kierkegaard: An analysis of Anthony Rudd’s narrative theory of selfhood in Søren Kierkegaard’s Either/Or and The Sickness unto Death--og fredag den 27. april skal han holde vårsemesterets fjerde...

Filosofisk fredagsseminar, 6. april 2018

Semesterets tredje Filosofisk fredagsseminar vil bli holdt av Oda Davanger, tidligere redaktør for Filosofisk supplement, og snart uteksaminert Master i filosofi fra IFIKK (UiO). Temaet for foredraget er etnosentrisme og feminisme. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av...

Filosofisk fredagsseminar, 23. mars 2018

-------Bilde: Blanche of Castile... (ca. 1230)------- Sara Kasin Vikesdal er stipendiat i filosofi ved IFIKK (UiO), medlem av forskningsgruppen ConceptLab, og fredag den 23. mars skal hun holde vårsemesterets andre Filosofisk fredagsseminar. Tittelen til seminaret er "The Nature of Thoughts". Seminaret vil...

Et intervju med Dag O. Hessen

----------Illustrasjon: Oda Aurora Norlund---------- Dag Olav Hessen (f.1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og har gitt ut en rekke populærvitenskapelige bøker, om alt fra karbonets rolle for livsløpet på jorda, til hvordan vi mennesker har utviklet oss...

Ute nå: «Natur» (#1/2018)

––———–Illustrasjon: Hedda Larssen———––– Filosofisk supplement sitt siste nummer, Natur (#1/2018), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: I en tid der mennesket begynner å...

Vi søker tekster til #2/2018: «Pluralisme»!

---Bilde: Omslaget til Leviathan, Bosse (1651)--- Idéen at ‘alt’ kan tilbakeføres til et grunnprinsipp har stått sterkt opp gjennom filosofiens historie. Monistiske ståsteder har derimot fått større kamp om plassen i senere tid, for eksempel i tilfellet med moralsk pluralisme. Dette...