Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire nummer i året og har et opplag på 500.
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som...
Er skatt ufridom?

Er skatt ufridom?

Dei vanlegaste argumenta for skattelette i norsk politisk debatt er instrumentelle: Politikarar på høgresida ønskjer lågare skatt for å oppnå høgare arbeidsdeltaking, meir verdiskaping og liknande. Ideologiske liberalistar nøyer seg derimot ikkje med denne typen argument. Dei meiner at skatt er eit inngrep i fridomen vår, og at eit lågare...
Oss aktører imellom

Oss aktører imellom

Professor Bjørn Torgrim Ramberg er medlem av kjernegruppen ved UiOs tverrfaglige og filosofiske forskningssenter CSMN (Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling). Vi har spurt ham ut om hans tanker og refleksjoner om dyr.
Dyr

Dyr

Dette nummeret oppfordrer oss til å vende blikket og tanken mot dyrene. De fleste av oss har et forhold til dem: Vi bruker dem som mat, klær, underholdning, og forsøksobjekter, og vi tar dem inn i familien som kjæledyr. Dette er et tema som i tillegg krever at vi tar...
Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Deler av redaksjonen i Filosofisk supplement skal slutte, og vi søker nye medlemmer! Les mer.
Ansvar og autonomi

Ansvar og autonomi

I et tidligere innlegg diskuterte Ainar P. Miyata å ta ansvar. En av påstandene hans var at ingen autonom aktør kan fritas fullstendig for ansvar for en gitt handling. I denne kommentaren argumenterer Jørgen Dyrstad for at denne påstanden blir litt for bastant.
Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Her skal jeg forsøke å begrunne at abort alltid er moralsk galt. Jeg skal gjøre to relativt ukontroversielle antagelser. For det første, antar jeg at en persons moralske rettigheter supervenerer på vedkommendes ikke-moralske egenskaper. For det andre, antar jeg at et nyfødt spedbarn har en rettighet til liv.
Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

I den norske filosofiske kanon er Arne Næss og Peter Wessel Zapffe sjølvskrivne namn. Herman Tønnessen blir derimot sjeldan henta fram og diskutert. Noko av grunnen kan vere at han i mesteparten av karrieren budde i Nord-Amerika, men det er nok like viktig at han arbeidde på tvers av skiljelinjer...
Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Noen ganger sier vi ting som: «Slapp av – jeg tar ansvar for det». Men hva betyr det egentlig å «ta ansvar» på denne måten? Er det egentlig noen grunn til å slappe av når noen har tatt ansvar slik? Jeg undersøker disse spørsmålene med god hjelp av Sverre Brandt....
Abort, interesser, og lidelse

Abort, interesser, og lidelse

Jeg ønsker å vise at det ikke finnes noen moralske betenkeligheten ved å ta abort. Jeg vil argumentere ikke bare for at abort under enkelte omstendigheter er riktig, men for at det alltid er forsvarbart og at det faktisk kan være moralsk klanderverdig å ikke ta abort.
Jeg tar bare det gode

Jeg tar bare det gode

Spørsmålet om meningen med livet har, med noen hederlige unntak, blitt ignorert av filosofer innenfor den analytiske tradisjonen de siste hundre årene. Det mener i hvert fall Einar Duenger Bøhn, førsteamanuensis i filosofi ved UiO, som nå ønsker å bringe spørsmålet på banen igjen. Selv er han i ferd med...
I den analytiske filosofiens forsvar

I den analytiske filosofiens forsvar

Jeg er en kristen aristoteliker som avviser tanken om at naturvitenskapen gir et uttømmende bilde av virkeligheten. Jeg mener at filosofien er en en kunst like mye som den er en vitenskap. Jeg er også analytiker på min hals. Og, jeg ser ingen motsetning i dette: Det er min oppfatning...
Dyr

Dyr

Helt siden Platon har filosofer derfor forsøkt å fange de essensielle forskjellene mellom mennesker og andre dyr, gjennom termer som «det politiske dyr» (Aristoteles), «dyret med fornuftskapasitet» (Immanuel Kant) og «det redskapsbrukende menneske» (Hannah Arendt), for å nevne noen. Hva skiller egentlig oss mennesker fra andre dyr, og finnes det...
Utenfor Akademiet #1/2012

Utenfor Akademiet #1/2012

Denne søndagen presenterer vi den første utgaven av vår faste spalte "Utenfor akademiet", fra Filosofisk supplement #1/2012, som tar for seg noen av Sidney Morgenbessers mange vittigheter.
Skisse til et epistemologisk forsvar for disposisjonelle egenskaper

Skisse til et epistemologisk forsvar for disposisjonelle egenskaper

Man kan tenke seg at et glass har egenskapen av å kunne knuse dersom det blir utsatt for visse påkjenninger, eller at en sukkerbit har egenskapen av å bli oppløst i vann. I følge Humes kausale skeptisisme kan vi ikke ha kunnskap om slike nødvendige forbindelser i naturen. Men kan...
On the problem of consciousness and the nature of philosophy

On the problem of consciousness and the nature of philosophy

World-renowned philosopher David Chalmers talks about the philosophy of mind, meta-philosophy and the sociology of philosophy.
Siste nytt
Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Gjensyn med Breivik: Psykotisk, men tilregnelig

Mange trakk et lettelsens sukk den 24. august 2012, etter at Oslo tingrett hadde funnet den terrorsiktede Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig. Både Breivik-dommen og de generelle reglene for tilregnelighet er imidlertid fremdeles gjenstand for debatt. Larsen og Dahl hevder at «Behring Breivik hadde klassiske vrangforestillinger av politisk art som var mulige, men feilaktige.» Men...
Er skatt ufridom?

Er skatt ufridom?

Dei vanlegaste argumenta for skattelette i norsk politisk debatt er instrumentelle: Politikarar på høgresida ønskjer lågare skatt for å oppnå høgare arbeidsdeltaking, meir verdiskaping og liknande. Ideologiske liberalistar nøyer seg derimot ikkje med denne typen argument. Dei meiner at skatt er eit inngrep i fridomen vår, og at eit lågare skattenivå difor vil gi oss...
Oss aktører imellom

Oss aktører imellom

Professor Bjørn Torgrim Ramberg er medlem av kjernegruppen ved UiOs tverrfaglige og filosofiske forskningssenter CSMN (Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling). Vi har spurt ham ut om hans tanker og refleksjoner om dyr.
Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Deler av redaksjonen i Filosofisk supplement skal slutte, og vi søker nye medlemmer! Les mer.
Ansvar og autonomi

Ansvar og autonomi

I et tidligere innlegg diskuterte Ainar P. Miyata å ta ansvar. En av påstandene hans var at ingen autonom aktør kan fritas fullstendig for ansvar for en gitt handling. I denne kommentaren argumenterer Jørgen Dyrstad for at denne påstanden blir litt for bastant.
Infomøte!

Infomøte!

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevne filosofitidsskrift. Vi søker nå etter nye redaksjonsmedlemmer og ny økonomiansvarlig, og arrangerer i den forbindelse et åpent og uforpliktende møte for å fortelle om hva vi holder på med. Vil du vite hva det innebærer å være en del av redaksjonen? Lurer du på hvordan vi jobber med tekster?...
Filosofisk fredagsseminar

Filosofisk fredagsseminar

Den 23. mai kl. 18.00 er det igjen duket for Filosofisk fredagsseminar! Da skal Sigurd Hverven holde foredraget «Hans Jonas: livsfilosofi og politisk filosofi» på seminarrom 219 på Georg Morgenstiernes hus. Vi stiller med snacks og bakervarer, ta med det du vil drikke og kom! Se også Facebook-event. Om foredraget: Levende vesener er alltid involvert...
Aisthesis

Aisthesis

Onsdag 7. mai klokken 18.00 er det igjen duket for Aisthesis. Arrangementet er et samarbeid mellom Filosofisk supplement og Cinemateket, hvor en anerkjent filosof diskuterer filosofiske aspekter ved en film som deretter vises. Denne gangen er det Eivind Røssaak, førsteamanuensis i film og mediefag ved Nasjonalbiblioteket, som skal foredra med utgangspunkt i Nicholas Rays In a Lonely Place (1950)....
Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Abort, rettigheter, og spedbarnsdrap

Her skal jeg forsøke å begrunne at abort alltid er moralsk galt. Jeg skal gjøre to relativt ukontroversielle antagelser. For det første, antar jeg at en persons moralske rettigheter supervenerer på vedkommendes ikke-moralske egenskaper. For det andre, antar jeg at et nyfødt spedbarn har en rettighet til liv.
Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

Frem fra gjemselen: Herman Tønnessen (1918-2001)

I den norske filosofiske kanon er Arne Næss og Peter Wessel Zapffe sjølvskrivne namn. Herman Tønnessen blir derimot sjeldan henta fram og diskutert. Noko av grunnen kan vere at han i mesteparten av karrieren budde i Nord-Amerika, men det er nok like viktig at han arbeidde på tvers av skiljelinjer i filosofien, som på den...
Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Ansvaret du tar ved å «ta ansvar»

Noen ganger sier vi ting som: «Slapp av – jeg tar ansvar for det». Men hva betyr det egentlig å «ta ansvar» på denne måten? Er det egentlig noen grunn til å slappe av når noen har tatt ansvar slik? Jeg undersøker disse spørsmålene med god hjelp av Sverre Brandt.
Filosofisk fredagsseminar (UTSATT!)

Filosofisk fredagsseminar (UTSATT!)

Merk: Fredagsseminaret er utsatt til 11. april! Den 11. april kl. 18.00 er det igjen duket for Filosofisk fredagsseminar! Da skal Runar Mæland snakke om «Naturalisme, religion og meininga med livet» på seminarrom 219 på Georg Morgenstiernes hus. Vi stiller med snacks og bakervarer, ta med det du vil drikke og kom! Om foredraget: Korleis...